Pickvibe

Finansuojama ES lėšomis

ES

UAB "Pickvibe" pradėjo įgyvendinti projektą, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

UAB "Pickvibe" pradėjo įgyvendinti projektą UAB "Pickvibe" informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą”, Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0623.

Projekto biudžetas: 67 000,00 Eur, iš jų finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė: 49 999,42 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2022 m. vasario 4 d.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėnesių.

Projekto tikslas - informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto uždavinys - klientų bilietų pirkimo savitarnos sistemos kūrimas.

Pickvibe platforma (UAB Pickvibe) siekia sukurti bilietavimo sistemą, leisiančią parduoti bilietus į pareiškėjo organizuojamus renginius. Pickvibe platformoje bus kuriamas naujas produktas, kuris padės vartotojams atlikti visą bilietų pirkimo/pardavimo procesą. Šiuo metu rinkoje veikiantys bilietų pardavėjai pilnai nepatenkina esančio vartotojų poreikio.

Įdiegus klientų bilietų pirkimo savitarnos sistemą, teikiamos paslaugos taptų patrauklesnės vartotojams, o tai leistų padidinti įmonės pardavimus bei pelną, taip pat sėkmingai konkuruoti su šias paslaugas teikiančiomis kompanijomis. Planuojami projekto rezultatai (auganti apyvarta) turės teigiamą poveikį tiek įmonės, tiek šalies plėtrai.

Pradedamas įgyvendinti projektas „UAB "Pickvibe" konkurencingo kultūros produkto diegimas“

2022 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-578 UAB „Pickvibe” projektui „UAB "Pickvibe" konkurencingo kultūros produkto diegimas“ skirtas 145.598,65 Eur finansavimas pagal priemonę „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“.

Projekto tikslas - naujo, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingo kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produkto kūrimas, investuojant į naują konkurencingo skaitmeninio ir žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktą.

UAB „Pickvibe“ inicijuoja projektą, kuriuo siekiama sukurti ir įdiegti unikalų, naują, aukštos kultūrinės pridėtinės vertės, konkurencingą, skaitmeninę ir žiedinę ekonomiką skatinantį kultūros ir kūrybinioturinio produktą - kultūros paslaugų ir produktų skaitmeninimo ir platinimo platformą. Mūsų tikslas, panaudojant skaitmenines technologijas, sukurti unikalią kultūros paslaugų ir produktų skaitmeninimo ir platinimo platformą. Ji apims renginius, literatūrą ir audiovizualinius kūrinius (paveikslus, nuotraukas, muziką, vaizdo įrašus), apibendrintai vadinamus kūriniais.

Projektas Nr.13.1.1-LVPA-K-310-01-0128 „UAB "Pickvibe" konkurencingo kultūros produkto diegimas“ finansuojamas iš Europos regioninėsplėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemijąpriemonė.

Projekto įgyvendinimotrukmė – iki 2023-03-31.